Säger hejdå till långsamt Internet

Vi skulle idag inte kunna leva utan Internet. Samtidigt som samhället utvecklas behöver även Internet följa efter. Krav på att grundläggande Internet ska ha högre hastighet är nu på tapeten från Post- och telestyrelsen.

internetPrecis som vi skrev om i ett tidigare inlägg är nu Internets hjärta “fritt” och inte längre kontrollerat av USA som förr. Internet har med rekordfart blivit den plats som ingen skulle klara sig utan idag. Vem kunde tro att Internet skulle kunna ge så mycket hjälp för befolkningen på jorden för 100 år sedan? De flesta trodde det skulle bli en flopp, som vi skrev tidigare. Men icke.

Nu när vi lever i den så kallade cybervärlden är det istället många som klagar på att funktioner inte finns, att hastigheten är för långsam och att vissa saker kan vara svåra att förstå. Självklart ska utvecklingen fortsätta i rätt riktning där alla har samma förutsättningar, tycker Post- och telestyrelsen (PTS). I en artikel på PC för alla skriver man om att staten ska kunna kräva att alla abonnemang för Internet idag bör uppfylla en hastighet på minst 5 megabit per sekund. Detta för att den hastigheten krävs för att idag kunna göra vardagliga ärenden på Internet, såsom att betala räkningar, söka information och läsa nyheter.

Vi föreslår en femdubbling av nivån för grundläggande internet, från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det är en nivå som väl tillgodoser dagens grundläggande behov – säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom

Framtidens Internet

I framtiden kommer vi troligtvis ha ett behov av ännu snabbare Internet. Fler och fler större företag kommer vara i behov av Internet i den största delen av tekniken. Under tiden som samhället och livsstilen utvecklas i världen krävs även att tekniken och Internet följer samma spår. Allt för att kunna uppfylla allas behov och ständigt skapa smidighet i samhället.