E-post då och nu

Internet, något vi använder dagligen, blev 2016 fritt på riktigt då USA släppte kontrollen men det är troligtvis en nyhet som många inte ens hört talas om. Likaså har e-post gått från att vara något som alla ville ha till att vara något som ingen längre bryr sig om – internet är i förändring, och det snabbt.

ettor nollor lösenord - kopiaNär internet kom vad det få som trodde att det skulle bli något överhuvudtaget av det hela. Det var en fluga som skulle gå över och bara fastna i USA. Vad fel man hade. I fjol släppte till exempel USA internet fritt på riktigt genom att släppa kontrollen över vad man kallar ”internets hjärta”, vilket bland annat Svenska Dagbladet skrev om, men som få nog läste. Inte för att internet var en fluga, utan för att förändringen inte påverkar den vanliga internetanvändaren. Så vad är viktigt idag för en vanlig dataanvändare då? Att vara uppkopplad. Idag är det nämligen få som är utan uppkoppling. Till och med telefonin går över internet istället för över telefonlinjerna genom IP-telefoni vilket leverantörer såsom Uno Telefoni med flera erbjuder. Men lika snabbt som något kommer på nätet kan det försvinna och en historia som tydligt är ett exempel på detta är historien om e-posten – något alla ville ha när det kom och som kommit att bli något vi idag helst klarar oss utan.

Från vagga till… grav?

Appar ikoner molnPå 80-talet när hemdatorerna började dyka upp i vart och vartannat hem, och den grej alla skulle ha då var en e-post att skicka och ta emot meddelande med över nätet. I ett reportage som Sveriges Radio sände nyligen pratade man till exempel om hur man år 1994 inte kunde förutspå internets framfart och även om hur stor sensation det faktiskt var att ta emot ett elektroniskt brev. Så är det inte idag. Idag är e-post en kommunikationsform som är på väg bort om ungdomarna får säga sitt. Vad vissa menar är att e-posten är död och att hackers inte mejlar, vilket också är titeln på en artikel som Aftonbladet skrivit. I den tar man bland annat upp hur man idag inte ens vill sätta punkt i meddelanden man skickar till varandra och att e-postens formella något stakiga skrivsätt faktiskt gör att meddelanden man skickar där känns oäkta. Till tidningen säger till exempel en av hackerstjejerna man intervjuat att just kommunikation via e-post är ett gammalt tröttsamt sätt att kommunicera och att det känns för klumpigt. Likaså menar man att det idag är mer vanligt att man vill kommunicera mer ledigt än formellt – vilket gör att e-posten, faktiskt, är utdöende.

Milstolparna för e-post

  • 1960-tal – meddelanden fanns endast på stordatorer och kunde inte ksickas.
  • 1971 – skickades det första meddelandet mellan datorer, och de stod bredvid varandra.
  • 1972 – kom @-symbolen för att tala om vilken dator meddelande skulle skickas.
  • 1980-talet – nu används e-post på flera olika datanätverk metoder utvecklas för att kunna skicka meddelanden mellan nätverken.
  • 1993 – första mejlet mellan statschefer skickades och var dåvarande statsminister Carl Bildt som mejlade till Bill Clinton, USA:s dåvarande president.